Kategoriler
Hot Haberler

Küresel internet reklamcılığı pazarı, büyümeye devam ediyor

İnternet Reklamcılığı Pazar Büyüklüğü 2022 Lider Oyuncular, Sektör Analizi, Büyüme Faktörleri, Ürün Türleri, Uygulamalar, Son Trendler, Üretim, Bölgelere Göre Kapasite, İş Stratejileri, İnceleme, 2030’a Kadar Tahmin

Küresel internet reklamcılığı pazarı, 2020’de 345.33 Milyon ABD Doları hacmine sahipti. 2027 yılına kadar 1.503.20 Milyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.

Küresel internet reklamcılığı pazarının, tahmin döneminde %24,7’lik bir CAGR’de (Yıllık bileşik büyüme oranı) büyümesi bekleniyor.

Pazar Tanıtımı

İnternet reklamcılığı, müşterilere promosyon ve pazarlama mesajları göndermek için interneti bir platform olarak kullanır. İnternet kullanıcılarının küresel olarak sürekli büyümesi, çevrimiçi internet reklamcılığı pazarının büyümesini sağlayan en önemli faktörlerden biridir. İşletmeler, doğru müşteriye ulaşmak için e-bültenler, arama motorları, uygun web siteleri ve çevrimiçi dergi ve gazeteler aracılığıyla banner, arama başına ödeme reklamları, tıklama başına ödeme reklamları ve pop-up’lar gibi internet reklamlarını kullanır. doğru zaman.

İnternetin dünya genelinde penetrasyonunun sürekli artması, internet reklamcılığı için büyük bir fırsat sunmuştur. Sosyal medya blogcularının artan trendi, son yıllarda genç nüfusun da büyük ilgisini çekmiş ve internet reklamcılığının etkinliğinin artmasına neden olmuştur.
Gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde internet kullanımına ilişkin teknolojik farkındalığın olmaması ise pazar büyümesini kısıtlamaktadır.

Piyasa oyuncuları, müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için internet reklam platformlarına ek özellikler sağlamak için önemli miktarda yatırım yapmaktadır.

Büyüme Etkileyenler

Dünya genelinde internet kullanıcılarının sayısındaki sürekli artış, internet reklamcılığına olan talebi artırıyor

İnternet reklamcılığı pazarının büyümesini hızlandıran en önemli faktörlerden biri, akıllı telefonların artan benimsenmesiyle birlikte internet kullanıcılarının sayısındaki gelişmedir. 5G teknolojisinin tanıtımının önümüzdeki yıllarda internet kullanıcılarının sayısında daha fazla büyümeyi teşvik etmesi bekleniyor.

Covid-19 pandemisi önümüzdeki yıllarda reklam platformlarını dönüştürecek

Dünya genelinde artan sayıda koronavirüs vakası, dünyanın çeşitli ülkelerinde tamamen karantinaya alınmasına neden oldu. Bu, fiziksel pazarın dijital alana dönüştürülmesiyle sonuçlandı. Tüketici odak noktası çevrimiçi alışverişe doğru kaymıştır. Bu, işletmeler tarafından internet reklamcılığının kullanımında muazzam bir artışa neden olmuştur.

Yaşlı nesil arasında çevrimiçi alışveriş konusunda farkındalık eksikliğinin pazar büyümesini kısıtlaması bekleniyor.

İnternet üzerinden alışveriş konusunda farkındalık eksikliği, yaşlı nüfusun akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar kullanımı, pazar büyümesini yeniden eğiten en önemli faktörlerden biridir. Eski neslin alışveriş davranışı, geleneksel medya reklamlarına daha yatkındır ve bu da pazarın büyümesine engel teşkil etmektedir.

Segmentlere Genel Bakış

Küresel İnternet reklamcılığı pazarı, platforma, reklam modeline, Reklam biçimine, Reklam türüne, işletme türüne ve endüstriyel sektöre ayrılmıştır.

Platforma Göre
• Mobil
• Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar

Platform bazında, mobil segmentin en yüksek oranda büyümesi bekleniyor, yani tahmin döneminde %25,6’lık CAGR.

Reklam Modeline Göre
• BGBM
• Performans
• Hibrit
Performans segmenti 2020’de yaklaşık %65 ile en büyük paya sahipti. Segmentin tahmin döneminde bu hakimiyeti sürdürmesi bekleniyor. Oysa hibrit segmentin tahmin döneminde en yüksek %24,6 oranında büyümesi bekleniyor.

Reklam Formatına Göre
• Arama
• Banner
• Video
• Diğerleri (İlanlar, Potansiyel Müşteri Oluşturma, Ses)
Reklam formatına göre arama segmenti internet reklamcılığı pazarında %45’ten fazla en büyük payı aldı. Oysa video segmentinin [tahmin döneminde %26,3’lük en yüksek CAGR’de büyümesi bekleniyor.

Reklam Türüne Göre
• Görüntülü Reklamcılık
• Mobil Reklamcılık
• Arama Motoru Reklamcılığı
• Sosyal Medya
• Reklamcılık
• Hibrit
• Diğer
Reklam türü bazında, arama motoru reklamcılığı segmenti 2020’de en büyük pazar payını aldı. Oysa mobil reklamcılığın büyüyeceği tahmin ediliyor tahmin döneminde en yüksek oranda.

İşletme Büyüklüğüne Göre
• Büyük İşletmeler
• Küçük İşletmeler
• Orta Ölçekli İşletmeler
İşletme büyüklüğü bazında, büyük işletmeler segmenti 2020’de en büyük pazar payını aldı ve tahmin döneminde bu hakimiyeti sürdüreceği tahmin ediliyor.
Sektöre Göre Dikey
• Otomotiv
• Sağlık
• Medya ve Eğlence
• BFSI
• Eğitim
• Perakende ve Tüketim Malları
• Ulaştırma ve Turizm
• BT ve Telekom
• Diğerleri
Endüstri dikeyine dayalı olarak medya ve eğlence segmenti 2020’de internet reklam pazarına hakim oldu ve bekleniyor tahmin döneminde bu hakimiyeti sürdürmek için.
Bölgesel Genel Bakış

Bölgesel bazda, küresel internet reklam pazarı Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Güney Amerika’ya bölünmüştür.

Asya-Pasifik, tahmin süresi boyunca büyüme oranı açısından küresel İnternet reklamcılığı pazarına hakimdir. Asya-Pasifik ülkelerinde artan internet kullanıcı sayısı bu hakimiyeti sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Kuzey Amerika bölgesinin ise 2020’de yaklaşık %43’lük en büyük pazar payını yakalaması ve tahmin döneminde bu hakimiyeti sürdürmesi bekleniyor.

Rekabetçi Peyzaj

Piyasada faaliyet gösteren önde gelen oyuncular şunlardır: Adobe Systems Inc., Alibaba Group Holdings Limited, Amazon Web Services, Inc., Baidu, Inc., Facebook, Inc., Google LLC, Hulu LLC, International Business Machines Corporation, Microsoft Corporation, Twitter Inc., Verizon Communication Inc.En iyi 5 pazar oyuncusu, 2020 yılında yaklaşık %71’lik bir kümülatif pay aldı.

Küresel İnternet reklamcılığı pazarı raporu, aşağıdaki noktalara ilişkin içgörüler sunar:

• Pazara Girme: Araştırma raporu, önde gelen oyuncular tarafından sunulan pazar hakkında kapsamlı veriler sağlar
• Pazar Geliştirme: Rapor, gelişmekte olan pazarlar hakkında ayrıntılı analiz sunar ve pazarların olgun kesimlerine nüfuzu inceler
• Pazar Çeşitlendirmesi: Araştırma raporu, piyasa hakkında kapsamlı bilgiler sunar. kullanılmayan coğrafyalar, son gelişmeler ve yatırımlar
• Rekabetçi Peyzaj Değerlendirmesi: Birleşme ve satın almalar, sertifikalar, ürün lansmanları, pazardaki işbirlikleri bu araştırma raporunda verilmiştir. Ayrıca rapor, önde gelen piyasa oyuncularının bir SWOT analizini de içerir.

Küresel İnternet reklamcılığı eğitim pazarı raporu, aşağıdaki gibi soruları yanıtlıyor:

• Küresel İnternet reklamcılığı pazarının pazar büyüklüğü ve tahmini nedir?
• Değerlendirme döneminde COVID-19’un küresel İnternet reklamcılığı pazarı üzerindeki engelleyici faktörleri ve etkisi nelerdir?
• Küresel İnternet reklamcılığı pazarında değerlendirme döneminde yatırım yapılacak ürünler/segmentler/uygulamalar hangileridir?
• Küresel İnternet reklamcılığı pazarındaki teknoloji trendleri nelerdir?
• Küresel İnternet reklamcılığı pazarına girmek için hangi stratejilerin uygun olduğu düşünülüyor?

Report Ocean Hakkında:
Sektördeki en iyi pazar araştırması raporları sağlayıcısıyız. Report Ocean, günümüzün rekabetçi ortamında pazar payınızı artıracak en üst ve en alt satır hedeflerine ulaşmak için müşterilere kaliteli raporlar sunmaya inanmaktadır. Report Ocean, yenilikçi pazar araştırması raporları arayan bireyler, kuruluşlar ve sektörler için ‘tek durak çözüm’dür.