Kategoriler
Hot Haberler

Küresel internet reklamcılığı pazarı, büyümeye devam ediyor

İnternet Reklamcılığı Pazar Büyüklüğü 2022 Lider Oyuncular, Sektör Analizi, Büyüme Faktörleri, Ürün Türleri, Uygulamalar, Son Trendler, Üretim, Bölgelere Göre Kapasite, İş Stratejileri, İnceleme, 2030’a Kadar Tahmin

Küresel internet reklamcılığı pazarı, 2020’de 345.33 Milyon ABD Doları hacmine sahipti. 2027 yılına kadar 1.503.20 Milyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.

Küresel internet reklamcılığı pazarının, tahmin döneminde %24,7’lik bir CAGR’de (Yıllık bileşik büyüme oranı) büyümesi bekleniyor.

Pazar Tanıtımı

İnternet reklamcılığı, müşterilere promosyon ve pazarlama mesajları göndermek için interneti bir platform olarak kullanır. İnternet kullanıcılarının küresel olarak sürekli büyümesi, çevrimiçi internet reklamcılığı pazarının büyümesini sağlayan en önemli faktörlerden biridir. İşletmeler, doğru müşteriye ulaşmak için e-bültenler, arama motorları, uygun web siteleri ve çevrimiçi dergi ve gazeteler aracılığıyla banner, arama başına ödeme reklamları, tıklama başına ödeme reklamları ve pop-up’lar gibi internet reklamlarını kullanır. doğru zaman.

İnternetin dünya genelinde penetrasyonunun sürekli artması, internet reklamcılığı için büyük bir fırsat sunmuştur. Sosyal medya blogcularının artan trendi, son yıllarda genç nüfusun da büyük ilgisini çekmiş ve internet reklamcılığının etkinliğinin artmasına neden olmuştur.
Gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde internet kullanımına ilişkin teknolojik farkındalığın olmaması ise pazar büyümesini kısıtlamaktadır.

Piyasa oyuncuları, müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için internet reklam platformlarına ek özellikler sağlamak için önemli miktarda yatırım yapmaktadır.

Büyüme Etkileyenler

Dünya genelinde internet kullanıcılarının sayısındaki sürekli artış, internet reklamcılığına olan talebi artırıyor

İnternet reklamcılığı pazarının büyümesini hızlandıran en önemli faktörlerden biri, akıllı telefonların artan benimsenmesiyle birlikte internet kullanıcılarının sayısındaki gelişmedir. 5G teknolojisinin tanıtımının önümüzdeki yıllarda internet kullanıcılarının sayısında daha fazla büyümeyi teşvik etmesi bekleniyor.

Covid-19 pandemisi önümüzdeki yıllarda reklam platformlarını dönüştürecek

Dünya genelinde artan sayıda koronavirüs vakası, dünyanın çeşitli ülkelerinde tamamen karantinaya alınmasına neden oldu. Bu, fiziksel pazarın dijital alana dönüştürülmesiyle sonuçlandı. Tüketici odak noktası çevrimiçi alışverişe doğru kaymıştır. Bu, işletmeler tarafından internet reklamcılığının kullanımında muazzam bir artışa neden olmuştur.

Yaşlı nesil arasında çevrimiçi alışveriş konusunda farkındalık eksikliğinin pazar büyümesini kısıtlaması bekleniyor.

İnternet üzerinden alışveriş konusunda farkındalık eksikliği, yaşlı nüfusun akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar kullanımı, pazar büyümesini yeniden eğiten en önemli faktörlerden biridir. Eski neslin alışveriş davranışı, geleneksel medya reklamlarına daha yatkındır ve bu da pazarın büyümesine engel teşkil etmektedir.

Segmentlere Genel Bakış

Küresel İnternet reklamcılığı pazarı, platforma, reklam modeline, Reklam biçimine, Reklam türüne, işletme türüne ve endüstriyel sektöre ayrılmıştır.

Platforma Göre
• Mobil
• Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar

Platform bazında, mobil segmentin en yüksek oranda büyümesi bekleniyor, yani tahmin döneminde %25,6’lık CAGR.

Reklam Modeline Göre
• BGBM
• Performans
• Hibrit
Performans segmenti 2020’de yaklaşık %65 ile en büyük paya sahipti. Segmentin tahmin döneminde bu hakimiyeti sürdürmesi bekleniyor. Oysa hibrit segmentin tahmin döneminde en yüksek %24,6 oranında büyümesi bekleniyor.

Reklam Formatına Göre
• Arama
• Banner
• Video
• Diğerleri (İlanlar, Potansiyel Müşteri Oluşturma, Ses)
Reklam formatına göre arama segmenti internet reklamcılığı pazarında %45’ten fazla en büyük payı aldı. Oysa video segmentinin [tahmin döneminde %26,3’lük en yüksek CAGR’de büyümesi bekleniyor.

Reklam Türüne Göre
• Görüntülü Reklamcılık
• Mobil Reklamcılık
• Arama Motoru Reklamcılığı
• Sosyal Medya
• Reklamcılık
• Hibrit
• Diğer
Reklam türü bazında, arama motoru reklamcılığı segmenti 2020’de en büyük pazar payını aldı. Oysa mobil reklamcılığın büyüyeceği tahmin ediliyor tahmin döneminde en yüksek oranda.

İşletme Büyüklüğüne Göre
• Büyük İşletmeler
• Küçük İşletmeler
• Orta Ölçekli İşletmeler
İşletme büyüklüğü bazında, büyük işletmeler segmenti 2020’de en büyük pazar payını aldı ve tahmin döneminde bu hakimiyeti sürdüreceği tahmin ediliyor.
Sektöre Göre Dikey
• Otomotiv
• Sağlık
• Medya ve Eğlence
• BFSI
• Eğitim
• Perakende ve Tüketim Malları
• Ulaştırma ve Turizm
• BT ve Telekom
• Diğerleri
Endüstri dikeyine dayalı olarak medya ve eğlence segmenti 2020’de internet reklam pazarına hakim oldu ve bekleniyor tahmin döneminde bu hakimiyeti sürdürmek için.
Bölgesel Genel Bakış

Bölgesel bazda, küresel internet reklam pazarı Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Güney Amerika’ya bölünmüştür.

Asya-Pasifik, tahmin süresi boyunca büyüme oranı açısından küresel İnternet reklamcılığı pazarına hakimdir. Asya-Pasifik ülkelerinde artan internet kullanıcı sayısı bu hakimiyeti sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Kuzey Amerika bölgesinin ise 2020’de yaklaşık %43’lük en büyük pazar payını yakalaması ve tahmin döneminde bu hakimiyeti sürdürmesi bekleniyor.

Rekabetçi Peyzaj

Piyasada faaliyet gösteren önde gelen oyuncular şunlardır: Adobe Systems Inc., Alibaba Group Holdings Limited, Amazon Web Services, Inc., Baidu, Inc., Facebook, Inc., Google LLC, Hulu LLC, International Business Machines Corporation, Microsoft Corporation, Twitter Inc., Verizon Communication Inc.En iyi 5 pazar oyuncusu, 2020 yılında yaklaşık %71’lik bir kümülatif pay aldı.

Küresel İnternet reklamcılığı pazarı raporu, aşağıdaki noktalara ilişkin içgörüler sunar:

• Pazara Girme: Araştırma raporu, önde gelen oyuncular tarafından sunulan pazar hakkında kapsamlı veriler sağlar
• Pazar Geliştirme: Rapor, gelişmekte olan pazarlar hakkında ayrıntılı analiz sunar ve pazarların olgun kesimlerine nüfuzu inceler
• Pazar Çeşitlendirmesi: Araştırma raporu, piyasa hakkında kapsamlı bilgiler sunar. kullanılmayan coğrafyalar, son gelişmeler ve yatırımlar
• Rekabetçi Peyzaj Değerlendirmesi: Birleşme ve satın almalar, sertifikalar, ürün lansmanları, pazardaki işbirlikleri bu araştırma raporunda verilmiştir. Ayrıca rapor, önde gelen piyasa oyuncularının bir SWOT analizini de içerir.

Küresel İnternet reklamcılığı eğitim pazarı raporu, aşağıdaki gibi soruları yanıtlıyor:

• Küresel İnternet reklamcılığı pazarının pazar büyüklüğü ve tahmini nedir?
• Değerlendirme döneminde COVID-19’un küresel İnternet reklamcılığı pazarı üzerindeki engelleyici faktörleri ve etkisi nelerdir?
• Küresel İnternet reklamcılığı pazarında değerlendirme döneminde yatırım yapılacak ürünler/segmentler/uygulamalar hangileridir?
• Küresel İnternet reklamcılığı pazarındaki teknoloji trendleri nelerdir?
• Küresel İnternet reklamcılığı pazarına girmek için hangi stratejilerin uygun olduğu düşünülüyor?

Report Ocean Hakkında:
Sektördeki en iyi pazar araştırması raporları sağlayıcısıyız. Report Ocean, günümüzün rekabetçi ortamında pazar payınızı artıracak en üst ve en alt satır hedeflerine ulaşmak için müşterilere kaliteli raporlar sunmaya inanmaktadır. Report Ocean, yenilikçi pazar araştırması raporları arayan bireyler, kuruluşlar ve sektörler için ‘tek durak çözüm’dür.

Kategoriler
Hot News

Internet Advertising Market Size 2022 Leading Players, Industry Analysis

Internet Advertising Market Size 2022 Leading Players, Industry Analysis, Growth Factors, Product Types, Applications, Latest Trends, Production, Capacity by Region, Business Strategies, Review, Forecast to 2030

The global internet advertising market held a market size of USD 345.33 Million in 2020 and is expected to reach USD 1,503.20 Million by 2027. The global internet advertising market is anticipated to grow at a CAGR (compound annual growth rate) of 24.7% over the forecast period.

Market Introduction

Internet advertising uses internet as a platform to send promotional & marketing messages to the customers. Continuous growth of internet users globally is one of the most important factors fuelling the growth of online internet advertising market. Businesses use internet advertising such as banners, pay-per-call ads, pay-per-click ads, and pop-ups through e-newsletters, search engines, suitable websites, and online magazines and newspapers to reach the right customer, at the right time.

Continuous increase in penetration of internet across the globe has presented a great opportunity for internet advertising. Growing trend of social media bloggers have also attracted huge attention of young population in the recent years, resulting in growing effectiveness of internet advertising.
Whereas, lack of technological awareness regarding internet usage in developing countries and underdeveloped countries are restraining the market growth.

Significant number of investments are being made by the market players to provide additional features to the internet advertising platforms in order to serve their client’s requirements in a better way.

Growth Influencers

Continuous growth in the number of internet users across the globe is driving the demand for internet advertising

One of the most important factors fuelling the growth of internet advertising market, is development in the number of internet users, coupled with the increased adoption of smartphones. Introduction of 5G technology is expected to promote further growth in the number of internet users in the forthcoming years.

Covid-19 pandemic to transform the advertising platforms in the forthcoming years

Growing number of coronavirus cases across the globe has resulted in complete lockdown in various countries across the globe. This has resulted transforming the physical market into digital space. The consumer focus has shifted towards online shopping. This has resulted in the tremendous increase in the usage of internet advertising by the businesses.

Lack of awareness regarding online shopping among older generation is expected to restrain the market growth

Lack of awareness about online shopping, and usage of smartphones & laptops among old aged population, is one the most important factors retraining the market growth. The older generation’s shopping behaviour is more inclined towards traditional media of advertisements, resulting in creating a hindrance in the market growth.

Segments Overview

The global Internet advertising market is segmented into platform, advertising model, Ad format, Ad type, enterprise type, and industrial vertical.

By Platform
• Mobile
• Desktop and Laptop

On the basis of platform, the mobile segment is expected to grow at a highest rate i.e., CAGR of 25.6% during the forecast period.

By Advertising Model
• CPM
• Performance
• Hybrid
The performance segment held the largest share of around 65% in 2020. The segment is expected to continue this dominance during the forecast period. Whereas, the hybrid segment is expected to grow at a highest rate of 24.6%, during the forecast period.

By Ad Format
• Search
• Banner
• Video
• Others (Classifieds, Lead generation, Audio)
Based on ad format, search segment captured the largest share of more than 45% of internet advertising market. Whereas, video segment is [projected to grow at a highest CAGR of 26.3%, during the forecast period.

By Ad Type
• Display Advertising
• Mobile Advertising
• Search Engine Advertising
• Social Media
• Advertising
• Hybrid
• Others
On the basis of ad type, the search engine advertising segment captured the largest market share in 2020. Whereas, mobile advertising is estimated to grow at a highest rate during the forecast period.

By Enterprise Size
• Large Enterprises
• Small Enterprises
• Medium Sized Enterprises
On the basis of enterprise size, the large enterprises segment captured the largest market share in 2020, and is estimated to continue this dominance during the forecast period.
By Industry Vertical
• Automotive
• Healthcare
• Media & Entertainment
• BFSI
• Education
• Retail & Consumer Goods
• Transport & Tourism
• IT & Telecom
• Others
Based on industry vertical, media & entertainment segment dominated the internet advertising market in 2020, and is expected to continue this dominance during the forecast period.
Regional Overview

On the regional basis, the global internet advertising market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America.

Asia-pacific is dominating the global Internet advertising market, in terms of growth rate, during the forecast period. Growing number of internet users in Asia-pacific countries is one of the most important factors, resulting in this dominance. Whereas, North America region is expected to capture the largest market share of around 43% in 2020, and is expected to continue this dominance during the forecast period.

Competitive Landscape

Prominent players functioning in the market include: Adobe Systems Inc., Alibaba Group Holdings Limited, Amazon Web Services, Inc., Baidu, Inc., Facebook, Inc., Google LLC, Hulu LLC, International Business Machines Corporation, Microsoft Corporation, Twitter Inc., Verizon Communication Inc.The top 5 market players captured a cumulative share of nearly 71% in the year 2020.

The global Internet advertising market report offers insights on the below pointers:

• Market Penetration: The research report provides comprehensive data on the market offered by the prominent players
• Market Development: The report offers detailed analysis about emerging markets and examines penetration across mature segments of the markets
• Market Diversification: The research report offers comprehensive information about untapped geographies, recent developments, and investments
• Competitive Landscape Assessment: Mergers & acquisitions, certifications, product launches, collaborations in the market have been provided in this research report. In addition, the report also includes a SWOT analysis of the leading market players.

The global Internet advertising education market report answers questions such as:

• What is the market size and forecast of the global Internet advertising market?
• What are the inhibiting factors and impact of COVID-19 on the global Internet advertising market during the assessment period?
• Which are the products/segments/applications to invest in over the assessment period in the global Internet advertising market?
• What are the technology trends in the global Internet advertising market?
• What strategies are considered favourable for entering the global Internet advertising market?

About Report Ocean:
We are the best market research reports provider in the industry. Report Ocean believes in providing quality reports to clients to meet the top line and bottom line goals which will boost your market share in today’s competitive environment. Report Ocean is a ‘one-stop solution’ for individuals, organizations, and industries that are looking for innovative market research reports.

Kategoriler
Genel

Erişim Merkezi

Reklam Erişim Merkezi

Hot Affiliates Internet Reklamlarının Türkiye Tek Yetkilisi Ajans Reklam Partneri Fenomen Internet Reklam Ajansı’dır.

info@fenomen.biz.tr  www.fenomen.biz.tr

Kategoriler
Genel

Hizmet Şartları

Hot Affliates İnternet Reklam Hizmet Şartları

1. Hot Affiliates ile ilişkiniz

1.1. Hot Affiliates Reklam ve hizmetleri esas iş merkezi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google, Inc.’in kısaltılmış olan “Google” arama motoru üzerinden reklam stratejik planlamasıyla yapılmaktadır.
.
1.2. Hot Affiliates ile yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça Hot Affiliates ve taraflar üzerinde bu sözleşmede belirtilen şart ve koşulları içerecektir.

Bu şart ve koşullar “Genel Şartlar” olarak adlandırılacaktır.

1.3. Genel Şartların yanı sıra Hot Affiliates ile olan sözleşmeniz kullandığınız Hizmetlere ilişkin Hukuki Bildirilerin şartlarını da içerecektir. Hukuki Bildiriler aşağıda “Ek Şartlar” olarak anılmaktadır. Bir Hizmete ilişkin Ek Şartlar olması halinde, işbu Ek Şartlar o Hizmeti kullanımınız zarfında veya boyunca size okumanız için verilecektir.

1.4. Genel Şartlar ve Ek Şartlar sizin ile Hot Affiliates arasında Hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak hukuki bağlayıcılığı olan bir sözleşmeyi teşkil etmektedir. Bu belgeleri okumak için zaman ayırmanız çok önemli. İşbu hukuki sözleşme aşağıda toplu halde “Şartlar” olarak anılmaktadır.

1.5. Ek Şartlar ve Genel Şartlar arasında uyuşmazlık olması halinde Hizmete ilişkin Ek Şartlar önceliklidir.

2. Şartların Kabulü

2.1. Hizmetleri kullanabilmek için öncelikle Şartları kabul etmelisiniz. Şartları kabul etmezseniz Hizmetleri kullanamazsınız.

2.2. Şartları aşağıdaki şekillerde kabul edebilirsiniz:

(A) Hot Affiliates tarafından herhangi bir Hizmet için kullanıcı arabiriminde seçenek verildiği takdirde Şartları kabul etme seçeneğine tıklayarak; veya

(B) Hizmetleri kullanarak. Bu durumda, Hot Affiliates Hizmetleri kullanımınızı kullanım anından itibaren Şartların kabulü olarak varsayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

2.3. Eğer (a) Hot Affiliates ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilseniz, veya (b) Avrupa Bilriği kanunları veya ikamet ettiğiniz ülke veya Hizmetleri kullandığınız ülke de dahil olmak üzere diğer ülkelerin kanunları uyarınca Hizmetleri almaktan men edilmişseniz, Hizmetleri kullanamaz ve Şartları kabul edemezsiniz.

2.4. Devam etmeden önce, Genel Şartların yerel kopyasını kendi kayıtlarınız için basmalı ve saklamalısınız.

3. Şartların Dili

3.1. Hot Affiliates tarafından size Şartların İngilizce metninin tercümesi sunuldu ise, tercümenin sadece size kolaylık olması açısından temin edildiğini ve Hot Affiliates ile aranızdaki ilişkinin Şartların İngilizce metnine tabi olduğunu kabul etmektesiniz.

3.2. Şartların İngilizce metni ile tercüme arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde İngilizce metin önceliklidir.

4. Hot Affiliates tarafından Hizmetlerin Verilmesi

4.1. Hot Affiliates’in dünyanın dört bir yanında iştirakleri ve bağlı kuruluşları bulunmaktadır (“İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar”). Bazen Hizmetleri size Hot Affiliates yerine bu şirketler vereceklerdir. İştirak ve Bağlı Kuruluşların size Hizmetleri vermeye yetkili olduklarını onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

4.2. Hot Affiliates kullanıcılarına mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilemektedir. Hot Affiliates’ın size verdiği Hizmetlerin şekil ve içerik itibariyle zaman zaman size önceden bildirilmeksizin değişebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

4.3. Sürekli yenilenme kapsamında, Hot Affiliates’ın genellikle sadece kendi takdiri ile ve önceden bildiride bulunmaksızın size veya genel olarak kullanıcılara Hizmetleri (veya Hizmetlerin kapsamındaki herhangi bir özelliği) vermeyi durdurabileceğini (kesin veya geçici olarak) onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Siz de Hizmetleri kullanmayı her an bırakabilirsiniz. Hizmetleri kullanmayı bıraktığınızda Hot Affiliates’ı özel olarak bilgilendirmek zorunda değilsiniz.

4.4. Eğer Hot Affiliates sizin hesabınıza erişiminizi engeller ise, Hizmetlere, hesap detaylarınıza veya hesabınızda yer alan herhangi bir dosya veya diğer içeriğe erişmekten alıkoyulabileceğinizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

4.5. Henüz Hot Affiliates tarafından Hizmetler aracılığı ile gönderebileceğiniz veya alabileceğiniz iletilere veya herhangi bir Hizmetin verilmesinde kullanılan saklama alanına ilişkin hiç bir üst sınır getirilmemiş olmasına rağmen, bu tip üst sınırların Hot Affiliates tarafından kendi takdiri ile her an getirilebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

5. Sizin tarafınızdan Hizmetlerin Kullanılması

5.1. Bazı Hizmetlere erişmek için kayıt işlemleri veya Hizmetleri sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. Hot Affiliates’e verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

5.2. Hizmetleri sadece (a) Şartlar ve (b) ilgili yargı alanlarında uygulanan kanun, yönetmelik veya genelde benimsenmiş uygulamalar veya kuralların (Avrupa Birliği) izin verdiği amaçlar için kullanmayı kabul etmektesiniz.

5.3. Hot Affiliates ile aranızdaki ayrı bir sözleşme ile özellikle izin verilmedikçe Hizmetlere Hot Affiliates tarafından sunulan arabirim haricinde hiçbir şekilde erişmemeyi (veya erişmeye teşebbüs etmemeyi) kabul etmektesiniz.

5.4. Hizmetlere (veya Hizmetlere bağlı olan sunucu ve ağlara) müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemeyi kabul etmektesiniz.

5.5. Hot Affiliates ile aranızdaki ayrı bir sözleşme ile özellikle izin verilmedikçe, Hizmetleri hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı ve yeniden satmamayı kabul etmektesiniz.

5.6. Şartlar kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan (Hot Affiliates’in maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere) münhasıran sorumlu olduğunuzu (ve ihlallere ilişkin olarak Hot Affiliates’ın ne size ne de üçüncü şahıslara sorumlu olmadığını) kabul etmektesiniz.

6. Şifre ve Hesap Güvenliğiniz

6.1. Hizmetlere erişimde kullandığınız tüm hesaplarla ilişkili şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmekte ve anlamaktasınız.

6.2. Dolayısıyla, hesabınız altında gerçekleşen tüm hareketler için Hot Affiliates’a karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

7. Kişisel Gizlilik ve Kişisel Bilgileriniz

7.1. Hot Affiliates’ın kişisel gizlilik politikasını okuyunuz. İşbu politika Hot Affiliates’in Hizmetleri kullandığınızda sizin kişisel bilgilerinizi ve kişisel gizliliğinizi nasıl koruduğunu açıklamaktadır.

7.2. Verilerinizin Hot Affiliates’ın gizlilik politikalarına uygun bir biçimde kullanılmasını kabul etmektesiniz.

8. Hizmetlerdeki İçerik

8.1. Hizmetlerin kapsamında veya Hizmetleri kullanımınız yoluyla eriştiğiniz tüm bilgilerin (veri dosyaları, yazılı metinler, bilgisayar yazılımı, müzik, ses dosyaları ve diğer sesler, fotoğraflar, videolar veya diğer görüntüler gibi) bu gibi içeriğin kaynağı olan şahsın sorumluluğunda olduğunu anlamaktasınız. Bu tip bilgiler aşağıda “İçerik” olarak anılmaktadır.

8.2. Bilmelisiniz ki Hizmetlerin bir parçası olarak size sunulan İçerik, Hizmetlerdeki reklamlar ve Hizmetler kapsamında sponsor reklamlarındaki İçerik de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu İçeriği Hot Affiliates’a sunan sponsorlar veya reklamcılara (veya onların adına diğer şahıs veya şirketlere) ait olan fikri mülkiyet hakları ile korunuyor olabilir. Ayrı bir sözleşme ile Hot Affiliates veya İçeriğin sahipleri tarafından özel olarak izin verilmedikçe İçeriği (tümü veya bir kısmını) değiştiremezsiniz, kiraya veremezsiniz, kiralayamazsınız, ödünç veremezsiniz, satamazsınız, dağıtamazsınız veya işbu İçerikten eser türetemezsiniz.

8.3. Hot Affiliates herhangi bir Hizmete ilişkin İçeriği ön-elemeye tutma, inceleme, İçeriğe dikkat çekme, eleme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir Hizmet kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmaktadır (ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır).

9. Mülkiyet Hakları

9.1. Hot Affiliates’ın (veya Hot Affiliates’ın lisansörlerinin) Hizmetler üzerindeki tüm hukuki haklara, kanuni mülkiyete ve kazanca, Hizmetler kapsamında varolan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde varolduklarına bağlı olmaksızın), sahip olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, Hizmetlerin Hot Affiliates tarafından gizli olarak belirlenmiş bazı bilgileri içerebileceğini ve sizin işbu bilgileri Hot Affiliates’ın yazılı ön izni olmadan açıklayamayacağınızı da onaylamaktasınız.

9.2. Hot Affiliates ile aksine bir anlaşmaya varmadıkça, işbu Şartlardaki hiçbir hüküm size Hot Affiliates’ın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.

9.3. Hot Affiliates ile yapılan ayrı yazılı bir sözleşme ile işbu marka özelliklerinden herhangi birini kullanmaya açıkça hak kazandığınız takdirde, kullanımınızın işbu sözleşmenin hükümlerine, Şartların ilgili hükümlerine ve Hot Affiliates’ın marka özelliklerinin kullanımına ilişkin zaman zaman yenilenen kurallarına uygun olması gerektiğini kabul etmektesiniz..

9.4. 11. Bölüm’de belirtilen sınırlı lisans haricinde, Hot Affiliates işbu Şartlar uyarınca sizden (veya lisansörünüzden) Hizmetler kapsamında veya aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz, ilettiğiniz veya teşhir ettiğiniz İçerik üzerinden fikri mülkiyet hakları (kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde varolduklarına bağlı kalmaksızın) da dahil olmak üzere hiçbir hak, kanuni mülkiyet, veya kazanç temin etmediğini onaylamakta ve kabul etmektedir. Hot Affiliates ile yazılı olarak aksine anlaşmaya varmadıkça, işbu hakları korumaktan ve kullanmaktan sorumlu olduğunuzu ve Hot Affiliates’ın bu hususta size karşı hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektesiniz.

9.5. Hizmetlerin kapsamına ilave veya dahil edilen hiçbir mülkiyet hakkı ilanlarını (telif hakları ve markalara ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere) kaldırmayacağınızı, gizlemeyeceğinizi veya değiştirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

9.6. Hot Affiliates tarafından yazılı olarak açıkça yetkilendirilmedikçe, Hizmetleri kullanırken diğer şirket ve organizasyonların ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari unvanlarını ve logolarını işbu markaların, unvanların veya logoların sahipleri veya yetkili kullanıcıları hakkında herhangi bir karışıklık yaratmaya meyilli veya niyetli bir biçimde kullanmamayı kabul etmektesiniz.

10. Hot Affiliates Lisansı

10.1. Hot Affiliates Hizmetlerinin bir parçası olarak sunduğu yazılımı (aşağıda “Yazılım” olarak anılacaktır) kullanmanız için size şahsi, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan, devredilemeyen ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir. İşbu lisansın tek amacı Hot Affiliates tarafından sunulan Hizmetleri Şartlarda öngörüldüğü şekilde kullanmanızı ve bu Hizmetlerden yararlanmanızı sağlamaktır.

10.2. Kanunen açıkça izin verilmedikçe veya zorunlu kılınmadıkça veya Hot Affiliates tarafından yazılı özel izin verilmedikçe Yazılımı kopyalayamazsınız, değiştiremezsiniz, işbu Yazılımdan yeni eserler türetemezsiniz, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya başka bir yöntemle Yazılımın kaynak kodunu veya işbu kodun herhangi bir bölümünü çözme teşebbüsünde bulunamazsınız (üçüncü bir şahsın da bunları gerçekleştirmesine izin veremezsiniz).

10.3. Hot Affiliates size yazılı özel izin vermedikçe, Yazılımı kullanım haklarınızı devredemezsiniz (veya işbu haklara ilişkin alt-lisans veremezsiniz), işbu haklar üzerinden teminat hakkı veremezsiniz veya işbu hakların herhangi bir bölümünü başka herhangi bir şekilde transfer edemezsiniz.

11. İçerik Lisansı

11.1. Hizmetlere veya Hizmetler aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz veya teşhir ettiğiniz İçerik üzerindeki telif haklarınızı ve zaten sahip olduğunuz diğer hakları elinizde tutmaktasınız. İçeriği sunmak, göndermek veya teşhir etmek ile Hot Affiliates’a Hizmetlere veya Hizmetler aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz veya teşhir ettiğiniz her türlü İçeriği çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz. İşbu lisansın tek amacı Hot Affiliates’ın Hizmetleri teşhir etmesini, dağıtmasını ve teşvik etmesini sağlamaktır ve bazı Hizmetler için ilgili Ek Şartlarda belirtildiği şekillerde iptal edilebilir.

11.2. İşbu lisansın Hot Affiliates’a işbu İçeriği müşterek hizmetler için ilişkili olduğu diğer şirket, organizasyon ve şahıslara açma ve işbu İçeriği işbu hizmetlerin verilmesine ilişkin olarak kullanma hakkını verdiğini kabul etmektesiniz.

11.3. Hizmetleri kullanıcılarımıza sunmak için gerekli teknik adımları atarken, Hot Affiliates’ın (a) İçeriğinizi farklı halka açık ağlar üzerinden ve faklı medyalarda iletebileceğini veya dağıtabileceğini; ve (b) İçeriğinizi bağlı ağlar, araçlar, hizmetler veya medyaların teknik gerekliliklerine uydurmak ve uyarlamak için İçeriğinizde gerekli olan değişiklikleri yapabileceğini anlamaktasınız. İşbu lisansın Hot Affiliates’a bu fiiller için izin verdiğini kabul etmektesiniz.

11.4. Yukarıdaki lisansı Hot Affiliates’e vermek için gereken tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu teyit etmekte ve garanti etmektesiniz.

12. Yazılım Güncellemeleri

12.1. Kullandığınız Yazılım Hot Affiliates’dan zaman zaman otomatik olarak güncellemeleri indirip yükleyebilir. İşbu güncellemeler Hizmetleri iyileştirmek, geliştirmek ve ileriye götürmek amaçlıdır ve virüs temizleme, geliştirilmiş fonksiyonlar, yeni yazılım modülleri ve tamamen yeni versiyonlar şeklinde olabilir. Hizmetlerinizin bir parçası olarak işbu güncellemeleri almayı (ve Hot Affiliates’ın da bunları size teslim etmesine izin vermeyi) kabul etmektesiniz.

13. Hot Affiliates ile İlişkinizin Sonlandırılması

13.1. Aşağıda belirtildiği gibi siz veya Hot Affiliates tarafından sonlandırılmadıkça Şartlar uygulanacaktır.

13.2. Hot Affiliates ile aranızdaki hukuki sözleşmeyi (a) Hot Affiliates’le sonlandırdığınızı bildirerek ve (b) Hot Affiliates’ın size kapatma seçeneği verdiği Hizmetlerde hesaplarınız varsa, bu hesapları kapatarak sonlandırabilirsiniz. Bildiriniz yazılı olarak Hot Affiliates’ın işbu Şartların başında belirtilen adresine gönderilmelidir.

13.3. Hot Affiliates aşağıdaki hallerde sizinle olan hukuki sözleşmesini sonlandırabilir:

(A) Şartların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğiniz hallerde (veya Şartların hükümlerine uymaya niyetli olmadığınızı veya uyma imkanınızın olmadığını açıkça gösteren bir şekilde hareket ettiğiniz hallerde); veya

(B) Hot Affiliates’ın kanunen zorunlu olduğu hallerde (örneğin size Hizmetlerin verilmesi hukuka aykırı ise veya hukuka aykırı hale gelmiş ise); veya

(C) Hot Affiliates’ın size verdiği Hizmetlerdeki ortağının Hot Affiliates ile olan ilişkisini sonlandırdığı veya size Hizmetleri vermeyi kestiği hallerde; veya

(D) Hot Affiliates’ın ikamet ettiğiniz veya Hizmetleri kullandığınız ülkeye Hizmetleri vermeyi kesmek üzere olduğu hallerde; veya

(E) Hot Affiliates tarafından size Hizmetlerin verilmesinin Hot Affiliates için ticari bakımdan uygun olmadığı hallerde.

13.4. Bu bölüm Hot Affiliates’ın Hizmetlerin verilmesine ilişkin 4. Bölüm’de belirtilen haklarını etkilememektedir.

13.5. İşbu Şartlar sona erdiğinde sizin ve Hot Affiliates’ın yararlandığı veya maruz kaldığı (veya Şartların yürürlükte olduğu dönem boyunca tahakkuk etmiş olan) veya sınırsız bir süre devam edeceği açıkça belirtilmiş olan tüm hukuki haklar, sorumluluklar ve yükümlülükler işbu sona ermeden etkilenmeyecek ve paragraf 20.7’nin hükümleri işbu haklara, sorumluluklara ve yükümlülüklere sınırsız bir süre uygulanmaya devam edecektir.

14. Hizmetlere İlişkin Garanti Verilmemektedir

14.1. Hizmetler “olduğu gibi” verilmektedir ve Hot Affiliates, Hot Affiliates’ın İştirak ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri işbu Hizmetlere ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.

14.2. Hot Affiliates, Hot Affiliates’ın İştirakleri ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri özellikle aşağıdakileri beyan ve garanti etmemektedir:

(A) Hizmetlerin beklentilerinizi karşılayacağını,
(B) Hizmetleri kullanımınızın kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız olacağını,
(C) Hizmetleri kullanımınız yoluyla elde ettiğiniz bilgilerin tam ve güvenilir olacağını,
(D) Hizmetlerin bir parçası olarak size sunulan Yazılımın işlem ve işlevliği ile ilgili kusurların düzeltileceği.

14.3. Hizmetlere Şartlarda açıkça belirtilenler haricinde hiçbir koşul, garanti veya şart (yeterli kalite, amaca uygunluk veya tarife uygunluk gibi zımni şartlar da dahil olmak üzere) uygulanmayacaktır.

14.4. Şartlardaki hiçbir hüküm tüketici olarak sahip olduğunuz ve değiştirmek veya feragat etmek için sözleşme yapamayacağınız haklarınızı etkilememektedir.

15. Sorumluluğun Sınırlanması

15.1. Şartlardaki hiçbir hüküm Hot Affiliates’ın yürürlükteki kanun ile hukuken hariç tutulamayan veya sınırlanamayan zararlara ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmamakta ve sınırlamamaktadır.

15.2. Yukarıdaki 15.1. paragraftaki genel hükme tabi olmak suretiyle, Hot Affiliates, Hot Affiliates’ın İştirak ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri aşağıdakilere ilişkin olarak size karşı yükümlü olmayacaklardır:

(A) maruz kaldığınız doğrudan veya dolaylı zararlar. Bu zararlara uğradığınız kazanç kaybı (doğrudan veya dolaylı olmasından bağımsız olarak), peştemaliye veya iş dünyasında itibar kaybı veya veri kaybı da dahildir.

(B) Aşağıdakiler sonucunda maruz kaldığınız kayıp ve zararlar:

(i) reklamların tam, doğru olduğuna veya varlığına olan güveniniz veya reklamcı veya sponsorlar ile aranızdaki herhangi bir ilişki veya işlem;

(ii) Hot Affiliates’ın Hizmetlerde yapacağı herhangi bir değişiklik veya Hizmetlerin (veya Hizmetlerin herhangi bir özelliğinin) verilmesinde herhangi kesin veya geçici bir durdurma;

(iii) Hizmetleri kullanımınız sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamaması;

(iv) Hot Affiliates’a doğru hesap bilgilerini vermemeniz;

(v) Şifrenizi veya hesap detaylarınızı güvenli ve gizli tutamamanız.

15.3. Hot Affiliates’ın yükümlülüklerine getirilen yukarıda paragraf 15.2’de belirtilen sınırlamalar Hot Affiliates’in bahsi geçen zararların doğma olasılığından haberdar edilmiş olması veya bu olasılığın farkında olması gerektiğinden bağımsız olarak uygulanacaktır.

16. Reklamlar

16.1. Bazı Hizmetler reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu Hizmetlerde reklam ve promosyonlara yer verilebilir. Bu reklamlar Hizmetlerde yer alan bilginin içeriğini, Hizmetler aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir.

16.2. Hot Affiliates tarafından Hizmetlerde yapılan reklamın anlayışı, tarzı ve kapsamı size belirli bir bildiri yapılmadan değiştirilebilir.

16.3. Hizmetlerin Hot Affiliates tarafından sizin erişiminize ve kullanımınıza sunulmasının karşılığı olarak, Hot Affiliates’ın Hizmetlere bu tip reklamlar koyabileceğini kabul etmektesiniz.

17. Diğer İçerikler

17.1. Hizmetler başka web sitelerine, içeriklere ya da kaynaklara bağlantılar verebilir. Hot Affiliates’ın, Hot Affiliates dışındaki şirket veya şahıslarca sunulan web siteleri ya da kaynaklar üzerinde kontrolü olmayabilir.
17.2. Hot Affiliates’ın bu tip harici siteler ya da kaynakların kullanılırlıklarından sorumlu olmadığını ve bu tip web siteleri ya da kaynaklarda bulunan herhangi bir reklamı, ürünü veya diğer maddeleri onaylamadığını kabul etmektesiniz.

17.3. Bu harici sitelerin veya kaynakların varlığından ya da bu web siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bu web siteleri ve kaynaklardan erişilebilen her türlü reklam, ürün veya diğer malzemenin bütünlüğüne, doğruluğuna ve mevcudiyetine duyacağınız güvenden dolayı maruz kalacağınız her türlü kayıp veya zarardan Hot Affiliates’ın sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

18. Şartların Değiştirilmesi

18.1. Hot Affiliates zaman zaman Genel Şartlarda ya da Ek Şartlarda değişiklik yapabilir.

18.2. Eğer Hizmetleri Genel Şartlar veya Ek Şartların değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, Hot Affiliates sizin bu kullanımınızı yenilenen Genel Şartların veya Ek Şartların kabulü olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

20. Genel Hukuki Şartlar

20.1. Bazen Hizmetleri kullandığınızda (bu Hizmetlerin bir sonucu olarak ya da bu Hizmetler sayesinde), başka bir şahıs ya da şirket tarafından sunulan bir hizmeti kullanabilir veya bir yazılımı indirebilir ya da ürünleri satın alabilirsiniz. Sizin bu diğer hizmetleri, yazılımı veya ürünleri kullanımınız sizinle ilgili şahsi ya da şirket arasındaki farklı şartlara tabi olacaktır. Bu durumda, Şartlar sizin bu diğer şirket ya da şahıslarla olan hukuki ilişkinizi etkilemeyecektir.

20.2. Şartlar sizinle Hot Affiliates arasındaki hukuki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir ve sizin Hizmetleri kullanımınızı düzenlemektedir (Hot Affiliates’ın size ayrı bir yazılı sözleşme altında sunacağı hizmetler hariç olmak üzere) ve Hizmetlere ilişkin sizinle Hot Affiliates arasında daha önceden varolan her türlü anlaşmanın bütünüyle yerine geçmektedir.

20.3. Hot Affiliates’ın elektronik posta, normal posta ya da Hizmetlerle ilgili ilanlarla size Şartlara ilişkin değişiklikleri içeren bildiriler yollayabileceğini kabul etmektesiniz.

20.4. Hot Affiliates’ın Şartlarda (ya da uygulanacak herhangi bir hukukta Hot Affiliates lehine olan) yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamamasının Hot Affiliates’ın haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu hakların veya çarelerin Hot Affiliates için geçerli olmaya devam edeceğini kabul etmektesiniz.

20.5. Bu konuda karar vermeye yetkili olan herhangi bir mahkeme, Şartlardaki hükümlerden herhangi birinin geçersiz olduğuna karar verirse, işbu hüküm Şartlardaki diğer hükümleri etkilemeden Şartlardan çıkartılacaktır. Şartların geri kalan hükümleri yürürlükte ve icra edilebilir olmaya devam edecektir.

20.6. Hot Affiliates’ın ana şirket olduğu şirketler grubu üyelerinin Şartlardan faydalanan üçüncü kişiler olduklarını kabul etmektesiniz. İşbu şirketler Şartların kendilerine çıkar sağlayan (ya da kendi lehlerine olan) her türlü hükmünü doğrudan icra etmeye ve bunlara dayanmaya yetkilidir. Bunun dışında, hiçbir şahıs ya da şirket Şartlara lehtar olmayacaktır.

20.7. Şartlar, ve bu Şartlar altında Hot Affiliates ile olan ilişkiniz, İngiliz hukukuna tabidir. Siz ve Hot Affiliates, Şartlar’dan doğacak her türlü hukuki meselenin çözümüne ilişkin olarak İngiltere mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, Hot Affiliates’ın başka ülke mahkemelerine de ihtiyati tedbirler (ya da benzer acil hukuki çareler) için başvurabileceğini kabul etmektesiniz.

Kategoriler
Genel

Gizlilik Politikası

Reklam Gizlilik Politikası

Hot Affiliates kendisine duyulan önem ve güvenin farkındadır.

Bu bilincin en önemli unsurlarını ve politikamızı bilmenizi istiyoruz.

Tüm reklam çözüm ortaklıklarımızda gizlilik ile ilgili temel ilkelerimiz vardır.

1- Reklam çözüm ortağımızın planlaması ve ürünlerin gizlilik standardı oldukça güçlüdür.

2- Reklam yayınına kadar bilgilerin toplanması gizli, yayın sonrası ise tamamen şeffaflık esastır.

3- Reklam çözüm ortağımızın Rekabet hakları ve onun korunması her zaman temel unsurdur.

4- Reklam çözüm ortağımızın gizliliklerini her zaman sorumluluk sahibi bir şekilde koruruz.

5- Reklam çözüm ortağımızın gizliliği bizim gizliliğimizdir.

Kategoriler
Genel

Hot Reklam Fırsatları

Hot Reklam Fırsatları

Sadece yaptığınız işle ilgilenen kişileri işletmenize direkt olarak çekin.

İşiniz ve konuyla ilgili arama yapan kişiler sizin işletmenizin reklamlarını en çarpıcı şekilde görsün.

Ürün ve hizmetlerinizle ilgilenen kişilere hemen kendinizi tanıtın ve yeni müşteriler edinin.

Reklam maliyetleriniz en uygun ve en verimli hale gelsin, ürün maliyetleriniz düşsün.

Hot Affiliates Reklamları sizin için vazgeçilmez ve ötesi olacaktır.

Kategoriler
Genel

Reklam Çözümleri

Reklam Çözüm Ortaklığı

Reklam bütçeleri işyeriniz için en önemli sermayedir.

Bunu en verimli halde yapmak ise işyeriniz için en önemli unsurdur.

Reklam maliyetlerinizi düşürmek için hedeflediğiniz gerçek kitleye reel olarak ulaşmanız gerekir.

Reklam bütçeniz ne olursa olsun onu en verimli halde harcamalısınız

Reklam harcamalarınızı kesin satışa döndürmek iş yeriniz için esas hedeftir

Hot Affiliates Reklam çözümleri, sizin farklı ve sadece karlı olmanızı sağlayacaktır.

Kategoriler
Genel

Affiliates Reklamları

Bazı reklamlar vardır, sadece sizin reklam harcamalarınızı kullanarak kar edinmeyi amaçlamışlardır.

Hot Affiliates Reklamları ise; Önce SİZİN kazanmanızı amaçlamıştır.

Bazı reklam yöntemleri vardır, adeta sadece size ortak olmak amaçlanmıştır.

Hot Affiliates Reklamları ise; Sadece sizin PATRON olmanızı amaçlamıştır.

Bazı reklamlar vardır, görüntülenme çok müşteri yoktur.

Hot Affiliates Reklamları ise;

Size görüntülenme değil sadece MÜŞTERİ getirir.

Bazı reklamlar vardır, sadece sanal olmaktan ileri gitmez.

Hot Affiliates Reklamları ise;

Tamamen GERÇEK ve daha da ötesidir.

Hot Affiliates Reklamları size hakiki müşteriyi getirmeyi garanti eden tek kuruluştur.